Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

"ŚWIETLICA ZAJĘCIOWA SZANSĄ NA ROZWÓJ EDUKACJI" 

 

24 maja 2013 r. zakończył się, realizowany od listopada w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, projekt edukacyjny „Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Projekt miał na celu wsparcie rozwoju edukacji poprzez utworzenie świetlicy zajęciowej przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach, dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia:

  • rodzinne edukacyjne lekcje języka niemieckiego (dziecko + rodzic),
  • rodzinne edukacyjne lekcje języka angielskiego (dziecko + rodzic),
  • zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera,
  • zajęcia edukacyjne – rękodzielnictwo,
  • zajęcia edukacyjne – teatralne,
  • zajęcia edukacyjne z pedagogiem.

W sumie zrealizowano 353 godziny zajęć dla 40 uczestników (dzieci i rodziców), a wartość całkowita projektu to 39200,00 zł.

dyrektor szkoły – Cezary Zając

 

wstecz